Ostatnie oferty039 17 132 original Kulbacki
50 EUR - Mario83 (Poland)
Kontakt

Regulamin


1. W licytowaniu gołębi mogą wziąć udział tylko osoby wcześniej zarejestrowane (można to uczynić w zakładce rejestracja).

2. Podczas licytacji widoczny jest tylko nick osoby zarejestrowanej w serwisie oraz jej kraj pochodzenia. Wszelkie inne dane są zastrzeżone.

3. Po zakończeniu aukcji kupujący dostaje numer konta na, który powinna uiścić wpłatę za wylicytowane gołębie

4. Osoba licytująca zobowiązuje się kupić gołębia, a wystawca sprzedać za wylicytowaną kwotę. W przypadku gdyby kupujący odstąpili od sfinalizowania transakcji, osoba ta zostanie usunięta z grona użytkowników i i nie będą mogli uczestniczyć w innych aukcjach organizowanych przez naszą stronę aukcyjną .

5. Koszty dostarczenia gołębia pokrywa kupujący po ustaleniu zasad ze sprzedającym

6. Jeżeli oferta zakupu gołębia zostaje złożona w ostatnich 15 minutach do zakończenia aukcji, to termin zakończenia aukcji zostaje przedłużony automatycznie o kolejne 15 minut.

7. W przypadku jeżeli transakcja nie zostanie sfinalizowana- kupujący nie zapłaci za gołębia, osoba ta zostanie usunięta z listy użytkowników giełdy i jego dane zostaną opublikowane celem ostrzeżenia potencjalnych innych klientów.

8. W nawiązaniu do punktu 7, użytkownik licytujący, który nie zapłaci za wylicytowanego gołębia, zobowiązany jest do zapłaty 30% od wylicytowanej kwoty na pokrycie kosztów wystawienia aukcji oraz strat materialnych poniesionych przez wystawiającego. W razie braku wpłaty sprawa zostanie przekazana do odpowiednich organów ścigania celem odzyskania pieniędzy (prokuratura)

9.Aukcję wygrywa osoba, która złożyła najwyższą ofertę lub w razie tej samej kwoty danej przez 2 użytkowników wygrywa ten, który jako pierwszy złożył ofertę.

10. E-mail aktywacyjny oraz każdy e-mail wysłany przez naszą stronę aukcyjną może zostać uznany przez filtr skrzynki e-mailowej jako spam. DLATEGO PROSZĘ SPRAWDZIĆ SWOJĄ SKRZYNKĘ, RÓWNIEŻ SPAM !!!

11. Nazwa użytkownika nie może być taka sama jak mail.

Licytacja odbywa się w sposób przejrzysty i jasny dla użytkowników, istnieją 2 możliwości licytowania mianowicie:

***

Pierwsza poprzez wpisanie do okna sumy i wciśnięcie przycisku oferuj wówczas wpisujemy najwyższą sumę jaką chcemy zaproponować za gołębia, wówczas system sam będzie licytował za nas.

Przykład:

Pierwszy użytkownik zaoferował 1000 Euro za gołębia, maksymalna kwota jaką chcemy zaoferować to 2000 Euro – wciskamy oferuj. System przebija naszą cenę na 1100 Euro. Następny użytkownik chce przebić naszą ofertę i daje 1200 Euro , jednak system znów sam przebija naszą ofertę i aktualne cena to 1300 Euro.

Progi przebijania są stałe:

− gdy cena aukcji jest od 0 do 500 euro to przebicie o 10 euro

− gdy cena aukcji jest od 500 do 1000 euro to przebicie o 20 euro

− powyżej 1000 euro przebicie o 100 euro w górę

***

Druga opcja poprzez wpisanie do okna sumy i wciśnięcie przycisku licytuj wówczas wpisujemy sumę jaką chcemy zaproponować za gołębia, wówczas suma automatycznie ustawi się na aukcji

Przykład

Cena wywoławcza 50 Euro chcemy zalicytować gołębia za 1000 Euro wówczas przebicie następuje bez progów przebijania i aktualna cena to 1000 Euro